Badania Wzroku

DIAGNOSTYKA

 

Oferta naszej poradni obejmuje szeroką gamę badań diagnostycznych mających na celu prawidłowe zdiagnozowanie pacjenta bez konieczności odbywania wielu wizyt w różnych gabinetach okulistycznych. Najlepsi specjaliści i najwyższej klasy aparatura diagnostyczna pozwala w krótkim czasie określić schorzenie i podjąć działania mające na celu poprawę jakości życia naszych Pacjentów.

 

W poradni wykonujemy między innymi badania:

 

 

O.C.T – (Optyczna Koherentna Tomografia)

pic4 

to bardzo nowoczesna, nieinwazyjna i bezkontaktowa technika obrazowania przekrojów tkanek oka takich jak na przykład: siatkówka, tarcza nerwu wzrokowego czy rogówka. Badanie to jest wykorzystywane we wczesnej diagnostyce schorzeń takich jak jaskra, zwyrodnienie plamki (AMD), zmiany cukrzycowe w siatkówce oka, otwór w plamce, obrzęk plamki czy nowotwory oka. Schorzenia te mogą nieuchronnie prowadzić do utraty wzroku, stąd tak ważna jest ich wczesna i precyzyjna diagnostyka. Tomograf pozwala na uzyskanie niezwykle dokładnych przekrojów oka. Obrazy te umożliwiają odpowiednio wyszkolonemu okuliście ocenę tkanek oka tak jakby oglądał je pod mikroskopem. W ten sposób można szczegółowo oceniać strukturę siatkówki, grubość jej włókien nerwowych, stan nerwu wzrokowego oraz oceniać przedni odcinek gałki ocznej (między innymi rogówkę lub przednią komorę oka).

 

FUNDUS KAMERA – obrazowanie dna oka

 

Angiografia fluorosceinowa (FLA)umożliwia obserwację krążenia naczyniówkowo-siatkówkowego, a także patologii dotyczących siatkówki i naczyniówki. Po podaniu kontrastu (10% roztworu soli sodowej fluorosceiny) wykonuje się serię zdjęć. Przepływ barwnika w tętnicach i żyłach oka informuje np. o istnieniu nowych nieprawidłowych naczyń, lokalizacji zmian barwnikowych, nowotworowych. FLA jest szczególnie wartościowe we wczesnym wykrywaniu zmian chorobowych w cukrzycy.

 

Tonometr indukcyjny – ICARE – pomiar ciśnienia wewnątrz gałkowego

 

Wysokość ciśnienia wewnątrzgałkowego jest czynnikiem pozwalającym ocenić ryzyko jaskry i tym samym ma krytyczne znaczenie w diagnostyce i leczeniu tego schorzenia. Działanie tonometru opiera się na nowatorskiej, opatentowanej, bazującej na indukcji metodzie odbicia pozwalającej na dokładne i szybkie mierzenie ciśnienia wewnątrzgałkowego bez potrzeby stosowania znieczulenia.

 

Badanie ostrości widzenia

 

Badanie ostrości widzenia polega na odczytywaniu różnej wielkości liter z określonej odległości. Ostrość wzroku jest to zdolność rozróżniania dwóch punktów leżących blisko siebie. Do badania ostrości wzroku służą tablice Snellena do dali i do bliży.

Badanie nie wymaga specjalnego przygotowania, choć jak każdy test psychofizyczny zależy od stanu psychicznego pacjenta, dlatego dobrze jest, aby pacjent był wypoczęty i odpowiednio skupiony w trakcie badania. Warto zabrać ze sobą wszystkie wyniki wcześniejszych badań, poprzednie recepty okularowe, karty informacyjne z pobytów w szpitalu itp. Badanie pomaga określić stopień uszkodzenia wzroku, a obniżenie ostrości wzroku jest sygnałem do szukania jego przyczyny chorobowej.

Badanie nie wiąże się z żadnymi działaniami niepożądanymi.

 

Badanie refrakcji

 

Badanie refrakcji oka określa wadę wzroku wyrażoną w dioptriach, na podstawie, której dobiera się okulary, jak również stanowi podstawę do stwierdzenia różnych zmian chorobowych oka związanych z wadą wzroku. Wskazania do wykonania badania: stwierdzenie niepełnej ostrości wzroku, kiedy nie znajduje się przyczyny w chorobie oka lub układzie nerwowym. U dzieci, pomimo pełnej ostrości wzroku (spowodowanej dużą zdolnością akomodacji), badanie przeprowadza się między innymi u dziecka zezującego, przy mrużeniu oczu, przy przewlekłym zapaleniu brzegów powiek i bólach głowy.

 

Perymetria – badanie pola widzenia

 

Perymetria jest metodą badania pola widzenia przy pomocy specjalnego aparatu, zwanego polomierzem. Badanie polega na określeniu obszaru widzianego nieruchomym okiem. Badanie może wykazać ewentualne ubytki w polu widzenia, które najczęściej są wynikiem zmian chorobowych samej siatkówki lub przerwania łączności dróg doprowadzających bodźce do ośrodków wzrokowych w mózgowiu. Badanie perymetryczne polega na ocenie zdolności siatkówki do odróżniania jasności testowego znaczka od luminancji tła, czyli różnicującej czułość siatkówki na światło. Czułość ta jest najwyższa w centrum pola widzenia i zmniejsza się ku obwodowi. Badanie jest bezbolesne, kontaktowe i trwa od kilku do kilkunastu minut. Badanie nie wymaga żadnych wcześniejszych przygotowań. Wymagana jest wcześniejsza konsultacja okulistyczna i w razie konieczności skorygowanie ostrości widzenia. Na badanie należy zabrać ze sobą okulary do czytania. Jest to badanie dość skomplikowane dla pacjenta, wymaga od niego koncentracji i silnej współpracy z osobą przeprowadzającą badanie. Ze względu na to wskazane jest, żeby na badanie zgłosić się wypoczętym i wyspanym.

 

Gonioskopia –  badanie kąta przesączania

 

Gonioskopia jest to wykonywane w okulistyce badanie kąta przesączania. Kąt przesączania to struktura zawarta w gałce ocznej pomiędzy obwodową częścią rogówki i przednią twardówki a podstawą tęczówki. Odpowiada on za odpływ z gałki ocznej tzw. cieczy wodnistej, a tym samym za utrzymanie prawidłowego ciśnienia w oku. Upośledzenie tego odpływu w wyniku całkowitego lub częściowego zamknięcia kąta przesączania prowadzi do wzrostu ciśnienia wewnątrzgałkowego. Gonioskopięprzeprowadza się zatem w przypadku jaskry i nadciśnienia ocznego, a także urazów, które mogły doprowadzić do uszkodzenia kąta. Badanie wykonuje się za pomocą gonioskopu, czyli różnego typu soczewek (trójlustro Goldmanna, soczewki cztero-lusterkowe Zeissa). Przed badaniem powierzchnię oka znieczula się, ponieważ przyrząd przykłada się bezpośrednio do gałki ocznej (z niewielką ilością żelu). Ocenia się szerokość kąta ‒ może on być otwarty, zamknięty, zagrażający zamknięciem. Po badaniu przejściowo może utrzymywać się nieostre widzenie, uczucie ciała obcego pod powieką, zaczerwienienie oka.

 

Badanie w lampie szczelinowej

 

Lampa szczelinowa jest podstawowym narzędziem pracy okulisty pozwalającym ocenić budowę struktur oka oraz postawić diagnozę. Składa się ona ze źródła silnego światła, które może być kierowane na poszczególne struktury gałki ocznej w postaci rozproszonej lub przez wąską szczelinę, oraz biomikroskopu zapewniającego badającej osobie nie tylko odpowiednie powiększenie obrazu (6–40x), ale też widzenie stereoskopowe (przestrzenne). Światło lampy szczelinowej ogniskuje się kolejno na powiekach, spojówce, twardówce, rogówce, przedniej komorze wypełnionej cieczą wodnistą, tęczówce, soczewce i przedniej części ciała szklistego.